Sla navigatie over

Egbert Lachaert

Egbert Lachaert

Mandaat
Voorzitter Open Vld, Federaal Parlementslid, Eerste Schepen

Gemeente
Merelbeke

Achtergrond
Advocaat

Opleiding
Rechten Universiteit Gent

Adres
Melsensstraat 34, B-1000 Brussel

Egbert Lachaert is 43 jaar en een doorwinterde kracht binnen de liberale partij. Politiek is niet enkel zijn job, het is zijn leven. Liberalisme is niet enkel zijn ideologie maar simpelweg een manier van leven, deel van zijn zijn, onderdeel van zijn DNA. Hij is en sterk voorstander van een vooruitstrevend en emancipatorisch liberalisme.

Sinds mei 2020 is hij voorzitter van Open Vld.

Egbert is een bevlogen, erg gedreven en bijzonder daadkrachtig Federaal Volksvertegenwoordiger. Op zijn initiatief werd onder meer de kraakwet en het mobiliteitsbudget gestemd.

Hij is ook Eerste Schepen in Merelbeke, bevoegd voor Jeugd, Sport, Burgerparticipatie, Ouderenzorg, Informatie & communicatie en Juridische Zaken.

In 1997 zette hij zijn eerste stappen in het Liberaal Vlaams Studentenverbond, waarvan hij nationaal voorzitter zou worden in het laatste jaar van zijn rechtenstudies (1999-2000). Na het afstuderen werkte Egbert vanaf 2000 als advocaat aan de Gentse balie bij een kantoor gespecialiseerd in sociaal recht.

Van dan af tot vandaag heeft hij zich steeds vrijwillig ingezet voor het liberale gedachtegoed, in hoofdzaak in de denktank Liberales waarvan hij mee aan de wieg stond. In 2005 werd Egbert overigens woordvoerder en coördinator van Liberales en hij zou dit blijven tot hij besloot actief te worden in de partijpolitiek. In die hoedanigheid organiseerde hij tal van evenementen met internationaal bekende sprekers, zoals Ayaan Hirsi Ali, Irshad Manji, Guy Verhofstadt, Paul Cliteur, Karel De Gucht, etc.

Egbert is ook auteur van talrijke teksten in de Liberales-nieuwsbrief, die af en toe ook hernomen worden in kwaliteitskranten zoals de Tijd of De Morgen of op de blogs van www.deredactie.be.

Professioneel werd Egbert in 2003 vennoot op het kantoor waarop hij vandaag nog steeds actief is en ook daar publiceert hij regelmatig in de vakliteratuur en is hij een regelmatige spreker op studiedagen en seminaries.

In oktober 2006 werd Egbert verkozen in de gemeenteraad te Merelbeke, waar hij vandaag zijn mandaat uitoefent in de OCMW-raad. Hij was tot 2011 voorzitter van Jong VLD Merelbeke, bestuurslid van Jong VLD Gent en lid van de raad van bestuur van zowel Liberales vzw als het Liberaal Archief vzw.

Op 7 juni 2009 was Egbert kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen in Oost-Vlaanderen. Hij haalde als 1e opvolger 7.797 stemmen.

Het jaar nadien bij de Vlaamse verkiezingen kreeg Egbert een strijdplaats toegewezen op de Kamerlijst voor de federale verkiezingen in Oost-Vlaanderen. Egbert behaalde 10.874 stemmen, het vierde meest stemmen op de lijst. Omdat Open Vld een zetel verloor in Oost-Vlaanderen raakte Egbert nipt niet rechtstreeks verkozen in de Kamer.

In oktober 2012 trok Egbert de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke. Hij was de enige kandidaat en het bestuur schaarde zich unaniem achter de kandidatuur. Sinds het begin van de legislatuur is hij OCMW-voorzitter en Schepen Sociale Zaken, Juridische Zaken, ICT Merelbeke.

In september 2013 legde Egbert de eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger in opvolging van Filip Anthuenis. Gedurende de laatste maanden van de legislatuur 2009-2014 was hij actief in o.m. de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en in de commissie Economie.

Op 25 mei 2014 werd Egbert van op de derde plaats van de Oost-Vlaamse Kamerlijst rechtstreeks verkozen met 16.182 voorkeursstemmen. Egbert verhuisde daardoor van het Vlaams Parlement naar de Kamer. Op 19 juni legde hij de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor zijn eerste legislatuur als Kamerlid.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder