Sla navigatie over

50 Ja of Nee

50 Ja of Nee

Wist je dat...

Uit de ongevallenstatistieken van de politiezone Brakel blijkt dat er in de periode 2017 tot februari 2021, 28 geregsitreerde fietsongevallen zijn. De hoofdoorzaak is het niet-respecteren van de voorrangsregels (46%). Vooral aan de kruising van het mijnwerkerspad met de lokale wegen gebeurt het hoofdaandeel(85%) van dit type ongeval. Andere incidenten zijn ondermeer: vallen, kruisen, inhalen en snelheid. (Bron: studieopdracht fietsnetwerk Brakel 17/09/2021)

 

50km/u in groot Brakel?

Nu stelt zich de vraag of we verder moeten inzetten op het vertragen van het autoverkeer door een snelheidsbeperking van 50km/u in te voeren op alle gemeentelijke wegen (niet de gewestwegen) van groot Brakel.

 

Wat denk jij?

Uiteraard zal er verder gewerkt worden aan infrastructurele aanpassingen zoals het aanleggen van fietspaden, wegmarkeringen, snelheidsremmers...
Heb je nog andere suggesties? Beslis mee en geef jouw mening!

Enkele realisaties

  • Veiligheid rond de schoolomgeving

In de buurt van alle scholen werd de zone 30 ingevoerd samen met octopusmarkeringen en waar nodig werden de zebrapaden verplaatst.

  • (Her)aanleg van fiets- en/of voetpaden

Moriaanstraat, Watermolenstraat, Beekstraat, Kruisstraat, Hollebeekstraat, Ronsesestraat, Rondpunt, Brusselsestraat.

  • Aanleg van parkeervakken

Kruisstraat, Reepstraat

  • Aanleg van snelheidsremmers

Lepelstraat

  • Uitbreiding zone 30

Om de verkeersveiligheid te verhogen in centrum Nederbrakel geldt vanaf 5 januari 2023 een zone 30. Een groot deel van het centrum was al zone 30, maar nu worden ook de verbindingswegen toegevoegd. Een aaneengesloten zone 30 zonder te veel wisselende snelheidsregimes maakt het logischer en leesbaarder voor de bestuurder. Op de verkeersdoorstroom heeft de invoering van zone 30 amper effect: de duurtijd van trajecten blijft nagenoeg ongewijzigd.

image
Lees hier het rapport

Naar aanleiding van een maatschappelijk debat aangaande verkeersveiligheid in het bestuur van Open Vld Brakel werd beslist om vanuit de lokale Open Vld afdeling een burgerbevraging op te zetten.

Download rapport Lees het persbericht

Plaats als eerste een reactie

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder