Sla navigatie over

Open Vld Brakel respecteert de mening van de burger: geen veralgemening zone 50 in Brakel !

Open Vld Brakel organiseerde tussen 16 december 2022 en 1 februari 2023 een burgerbevraging in de gemeente Brakel.

De onderzoeksvraag gesteld in deze burgerbevraging luidde: Snelheidsbeperking tot 50km/u op alle gemeentelijke wegen van groot Brakel? Ja of nee? In de folder werd ook verduidelijkt dat het enkel de gemeentelijke wegen en niet de gewestwegen betrof. Daarnaast werd ook bevraagd of de burgers nog andere suggesties hadden om de verkeersveiligheid in Brakel te verbeteren.

Door middel van een folder en een communicatie via verschillende mediakanalen (facebook, kranten, lokale tv-zender) werd de bevraging bij de Brakelse burgers bekend gemaakt. Op twee manieren kon men deelnemen aan de bevraging: via de website www.50jaofnee.be of via deponering van het antwoord in brievenbussen die verspreid stonden opgesteld in de gemeente. Dubbele antwoorden werden verwijderd en de suggesties werden kwantitatief verwerkt.

1307 antwoorden werden geregistreerd. Na correctie om dubbele antwoorden te vermijden resteerden nog 1207 antwoorden. Hiervan heeft 77,1% ‘neen’ geantwoord op de vraag of een snelheidsbeperking tot 50km/u op alle gemeentelijke wegen van groot Brakel al dan niet moest worden ingevoerd.

Daarnaast werden 397 suggesties verzameld. Deze suggesties betroffen infrastructurele aanpassingen, aanpassingen voor het verkeersreglement, voorstellen tot handhaving en controle en een vraag tot meer sensibilisering en dit voor zowel automobilisten, fietsers en voetgangers.

Verschillende probleempunten komen terug in (bijna) alle categorieën, het betreft onder meer de Twaalfbunder, de Lepelstraat, de Klaaie en de parkeerproblemen rond de scholen.

Uit de bevraging blijkt dat de ruime meerderheid van de participanten tegen een algemene invoering van zone 50 is op alle Brakelse wegen. Desalniettemin worden zeer veel suggesties geformuleerd om de verkeersveiligheid in Brakel te verbeteren. Er wordt gevraagd om in te zetten op een betere infrastructuur, zowel voor auto’s, fietsers als wandelaars. Een betere handhaving en controle van de bestaande verkeersregels, waarbij niet alleen wordt gefocust op de autobestuurder, maar ook op fietsers en voetgangers. Tot slot wordt gevraagd om in te zetten op een betere sensibilisering voor veilig gedrag in het verkeer, zowel voor automobilisten, fietsers als voetgangers.

Open Vld Brakel respecteert de mening van de burger en is geen voorstander van een veralgemening van 50 km/u in Brakel.

Het signaal van de burger mag evenwel niet genegeerd worden ! We blijven ons inzetten voor een betere verkeersveiligheid.

Wat kunnen we wel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

  • Technische analyse van de suggesties van de burger, de suggestie bevatten immers zeer waardevolle inzichten. Hiermee willen we praktisch aan de slag gaan.

  •   Verder werken aan een globale visie op mobiliteit

    • Auto’s: zoals wat zijn onze verbindingswegen, waar zijn onze woonwijken en hoe vermijden we dat andere wegen als sluipwegen worden gebruikt i.p.v. de verbindingswegen? Wanneer worden welke snelheidsremmers gebruikt?

    • Fietsers: duidelijk uitgeschreven functioneel fietsnetwerk. Het rapport ‘De studieopdracht fietsnetwerk Brakel’ kan naast deze studie een belangrijke bron van informatie verschaffen om dit fietsnetwerk te creëren.

    • Wandelaars: inzetten op trage wegen en net zoals voor de fietsers een functioneel wandelnetwerk creëren.

Met aandacht voor infrastructuur, verkeersregels, handhaving en controle én sensibilisering.

Uiteraard zijn we voorstander dat alle geplande werken en werken in uitvoering worden verdergezet. Het huidig beleid, met Open Vld in die de volstrekte meerderheid heeft, zet immers nu al sterk in op meer voetpaden, meer fietspaden en veiligere kruispunten en oversteekplaatsen. We zijn dan ook heel blij in de suggesties te lezen dat vele burgers vragende partij zijn om hier verder op in te zetten !

Verkeersveiligheid blijft voor open Vld Brakel een topprioriteit
Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op
www.50jaofnee.be

Voor meer informatie

Mieke Walraevens
Voorzitter Open VLD Brakel
0474 01 42 43 - [email protected]

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder